แบบฝึกหัดเขียน One – Ten

โฮมสคูลไทยแลนด์.คอมนำเสนอแบบฝึกหัดเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดนี้ทำขึ้นมาเพื่อเด็กเล็ก  เหมาะสำหรับให้ผู้ปกครองและครูนำไปใช้สอนให้เด็กเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ ใช้ได้ทั้งการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ ไฟล์แบบฝึกหัดในเว็บของเราทำขึ้นมาเพื่อช่วยให้เด็กไทยมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี เราสร้างและคัดเลือกแบบฝึกหัดด้วยความพิถีพิถัน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกหัดฝึกเขียน One-Ten นี่จะช่วยให้เด็กไทยของเราเรียนเก่งทั้งภาษาอังกฤาและวิชาคณิตศาสตร์

Review Overview

User Rating: 4.3 ( 4 votes)
0

โฮมสคูลไทยแลนด์.คอมนำเสนอแบบฝึกหัดเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดนี้ทำขึ้นมาเพื่อเด็กเล็ก  เหมาะสำหรับให้ผู้ปกครองและครูนำไปใช้สอนให้เด็กเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ ใช้ได้ทั้งการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ ไฟล์แบบฝึกหัดในเว็บของเราทำขึ้นมาเพื่อช่วยให้เด็กไทยมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี

เราสร้างและคัดเลือกแบบฝึกหัดด้วยความพิถีพิถัน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกหัดฝึกเขียน One-Ten นี่จะช่วยให้เด็กไทยของเราเรียนเก่งทั้งภาษาอังกฤาและวิชาคณิตศาสตร์