บัตรคำบัตรภาพอักษรไทย ก-ฮ

ชุดบัตรคำบัตรภาพอักษรไทย ชุดบัตรคำชุดนี้เหมาะสำหรับใช้สอนอักษรไทยแก่เด็กเล็ก บัตร 1 ใบประกอบไปด้วยตัวอักษรไทยและรูปภาพประกอบ ผู้ปกครองและครูสามารถสอนบทอาขยาน ก เอ๋ย ก ไก่ ในระหว่างแสดงบัตรคำให้เด็กเล็กดู ชุุดไฟล์บัตรคำบัตรภาพชุดนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่สนใจนำไปใช้ในการสอนอักษรไทยให้แก่เด็กๆ แบบฝึกหัดชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ชุด

Review Overview

User Rating: 3.78 ( 14 votes)
0

ชุดบัตรคำบัตรภาพอักษรไทย

ชุดบัตรคำชุดนี้เหมาะสำหรับใช้สอนอักษรไทยแก่เด็กเล็ก บัตร 1 ใบประกอบไปด้วยตัวอักษรไทยและรูปภาพประกอบ ผู้ปกครองและครูสามารถสอนบทอาขยาน ก เอ๋ย ก ไก่ ในระหว่างแสดงบัตรคำให้เด็กเล็กดู ชุุดไฟล์บัตรคำบัตรภาพชุดนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่สนใจนำไปใช้ในการสอนอักษรไทยให้แก่เด็กๆ

แบบฝึกหัดชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ชุด