แบบฝึกหัดเขียนอักษรไทย – เขียนอักษรที่หายไป

แบบฝึกหัดฝึกคัดไทยชุดนี้เป็นเเบบฝึกหัดสาระพัดประโยชน์ เด็กๆจะได้หัดเขียนอักษรไทย และยังได้ทบทวนความจำเรื่องลำดับของอักษรไทยอีกด้วย นอกจากนี้ ยังถือเป็นแบบฝึกหัดที่ช่วยเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการเรียงลำดับ

เหมาะสำหรับเด็กเล็กที่เขียนภาษาไทยได้แล้ว และท่อง ก-ฮ ได้คล่องแล้ว ครูและผู้ปกครองสามารถนำแบบฝึกหัดมาใช้เพื่อเป็นการทบทวนและทดสอบเด็กเล็ก

แบบฝึกหัดชุดนี้มีทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ ชุดรูปหัวใจ ชุดรถไฟ ชุดแอปเปิ้ล และชุดนกฮูก โฮมสคูลไทยแลนด์.คอม ทำขึ้นมาเพื่อเเบ่งปันกับเพื่อนผู้ปกครองและครู

(คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดและเซฟแบบฝึกหัด)