แบบฝึกหัดจับคู่พยัญชนะไทย

แบบฝึกหัดจับคู่พยัญชนะไทยเป็นแบบฝึกหัดเหมาะสำหรับเด็กเล็กเริ่มหัดเรียนอักษรไทย หลังจากที่เด็กท่องอาขยาน ก-ฮ ได้แล้ว ครูหรือผู้ปกครองสามารถใช้แบบฝึกหัดนี้ในการทดสอบความเข้าใจของเด็กไทยแบบฝึกหัดชุดนี้สามารถดาวน์โหลดและนำไปใช้ได้ฟรี

  • ชุดที่ 1  เป็นการจับคู่แบบธรรมดาทั่วไป หากเด็กท่องอักษรไทยได้และรู้จักตัวอักษรแต่ละตัว เด็กจะทำแบบฝึกหัดนี้ได้สบายๆ
  • ชุดที่ 2 เป็นการจับคู่แบบแอดว๊านซ์ขึ้นมาอีกหน่อย นอกจากเด็กจะได้จับคู่ตัวอักษรกับรูปภาพที่เข้ากันแล้ว เด็กยังต้องเขียนอักษรไทยเป็นด้วย แบบฝึกหัดจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนการจับคู่ และส่วนคัดไทย  ในส่วนคัดไทยนั้น จะมีตัวอย่างบอกวิธีการลากดินสอ พร้อมทั้งมีตัวอักษรไทยที่เป็นเส้นประให้เด็กเขียนตาม และบรรทัดว่างส่วนที่เหลือ เป็นส่วนที่เด็กต้องหัดเขียนด้วยตนเอง

(คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดและเซฟแบบฝึกหัด)