Tag Archives: phonograms

สอนสะกดคำภาษาอังกฤษเบื้องต้น ตอนที่ 8 – การเลือกใช้สระที่ถูกต้อง

scrabble

บทความนี้เป็นบทความต่อจาก ตอนที่ 7 ค่ะ เกี่ยวเนื่องกันกับการสะกดด้วยสระเสียงสั้น และหลังจากเด็กได้ทำแบบฝึกหัดในบทความนี้แล้ว เด็กจะรู้จักเลือกใช้สระเสียงสั้นได้ถูกต้อง อุปกรณ์ แผ่นตัวอักษรที่เคลือบ ตัด และแปะแผ่นแม่เหล็กแล้ว ไวท์บอร์ดที่ติดแม่เหล็กได้ ขั้นตอนการสอน สร้างคำว่า bat ... Read More »

การสะกดคำภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1 – ทำความรู้จักกับโฟโนแกรม

phonogram

Phonograms คืออะไร มันก็คือตัวอักษรหรือชุดตัวอักษรที่เป็นลัญลักษณ์ของเสียง เช่น ck เป็นโฟโนเเกรมของ /k/ เช่นในคำว่า click s เป็นโฟโนเเกรมของ /s/ ในคำว่า sit หรือเสียง /z/ ... Read More »