Tag Archives: แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์

ไฟล์สอนเด็กเล็กบวกเลขแบบง่าย สอน +1

math for kid

ไฟล์ตัวอย่างข้างล่างเป็นการสอนเด็กบวก 1 โดยการบวกหนึ่งคือการเพิ่มไปอีก 1 นั่นเองค่ะ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ ไฟล์ 1+1 ไฟล์ 2+1 ไฟล์ 3+1 ไฟล์ทำมาจาก PowerPoint 2010 ... Read More »

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 1-20

นับจำนวน 1-20 ชุดที่ 1

Homeschoolthailand.com ขอเสนอแบบฝึกหัดพื้นฐานสำหรับชั้นอนุบาล แบบฝึกหัดชุดนี้เป็นซีรีย์ จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเน้นสอนทักษะจำนวนและตัวเลข 1-20 ครูและผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดไปใช้ได้ฟรี  เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล หรือเด็กเล็ก ชุดที่ 1 – นับจำนวน ชุดที่ 2 – ... Read More »

แบบฝึกการนับ จำนวน 1-4

การนับจำนวน 2 – เวอร์ชั่น English

โฮมสคูลไทยแลนด์.คอม ขอนำเสนอแบบฝึกหัดสอนเด็กให้รู้จักกับการนับ แบบฝึกหัดชุดนี้เป็นการนับเลข 1-4 จุดประสงค์คือการช่วยให้เด็กรู้จักตัวเลข 1-4 และจำนวน 1-4 แบบฝึกหัดแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ แบบคำสั่งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับนำไปใช้สอนเด็กเล็กและอนุบาล   Read More »

แบบฝึกการนับ เลข 2

การนับจำนวน 2 – เวอร์ชั่น English

โฮมสคูลไทยแลนด์.คอม ขอนำเสนอแบบฝึกหัดสอนเด็กให้รู้จักกับการนับ แบบฝึกหัดชุดนี้เป็นการนับเลข 2 จุดประสงค์คือการช่วยให้เด็กรู้จักตัวเลข 2 และจำนวน 2 แบบฝึกหัดแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ แบบคำสั่งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับนำไปใช้สอนเด็กเล็กและอนุบาล Read More »

แบบฝึกการนับ เลข 1

การนับจำนวน 1 - เวอร์ชั่นภาษาไทย

โฮมสคูลไทยแลนด์.คอม ขอนำเสนอแบบฝึกหัดสอนเด็กให้รู้จักกับการนับ แบบฝึกหัดชุดนี้เป็นการนับเลข 1 จุดประสงค์คือการช่วยให้เด็กรู้จักตัวเลข 1 และจำนวน 1 แบบฝึกหัดแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ แบบคำสั่งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับนำไปใช้สอนเด็กเล็กและอนุบาล Read More »