Tag Archives: บัตรคำภาษาไทย

บัตรคำภาษาไทยสอน สี สัตว์ และผัก

flashcards

บัตรคำชุดนี้เป็นบัตรคำรวมมิตรค่ะ เเปลมาจากของ Brillkids อีกทีหนึ่ง สอนเรื่องสี สัตว์ และผัก อ่านวิธีการเเฟรชบัตรคำได้โดย คลิกที่นี่ สัตว์ทั่วไป สี ผัก   Read More »

บัตรคำบัตรภาพอักษรไทย ก-ฮ

Set 4 cover

ชุดบัตรคำบัตรภาพอักษรไทย ชุดบัตรคำชุดนี้เหมาะสำหรับใช้สอนอักษรไทยแก่เด็กเล็ก บัตร 1 ใบประกอบไปด้วยตัวอักษรไทยและรูปภาพประกอบ ผู้ปกครองและครูสามารถสอนบทอาขยาน ก เอ๋ย ก ไก่ ในระหว่างแสดงบัตรคำให้เด็กเล็กดู ชุุดไฟล์บัตรคำบัตรภาพชุดนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่สนใจนำไปใช้ในการสอนอักษรไทยให้แก่เด็กๆ แบบฝึกหัดชุดนี้แบ่งออกเป็น ... Read More »