Tag Archives: จำนวน

แบบฝึกการนับ เลข 2

การนับจำนวน 2 – เวอร์ชั่น English

โฮมสคูลไทยแลนด์.คอม ขอนำเสนอแบบฝึกหัดสอนเด็กให้รู้จักกับการนับ แบบฝึกหัดชุดนี้เป็นการนับเลข 2 จุดประสงค์คือการช่วยให้เด็กรู้จักตัวเลข 2 และจำนวน 2 แบบฝึกหัดแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ แบบคำสั่งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับนำไปใช้สอนเด็กเล็กและอนุบาล Read More »