Tag Archives: จำนวนและตัวเลข

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 1-20

นับจำนวน 1-20 ชุดที่ 1

Homeschoolthailand.com ขอเสนอแบบฝึกหัดพื้นฐานสำหรับชั้นอนุบาล แบบฝึกหัดชุดนี้เป็นซีรีย์ จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเน้นสอนทักษะจำนวนและตัวเลข 1-20 ครูและผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดไปใช้ได้ฟรี  เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล หรือเด็กเล็ก ชุดที่ 1 – นับจำนวน ชุดที่ 2 – ... Read More »