Tag Archives: การเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกให้แก่เด็ก

วิธีการเสริมพัฒนาการด้านการเข้าสังคมให้แก่ลูกน้อย

ID-100194369

พัฒนาการด้านการเข้าสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นถือเป็นหัวใจพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาการของเด็ก นักวิจัยได้กำหนดช่วงเวลาสำคัญและเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการพัฒนาด้านอารมณ์และสังคมของเด็กไว้ และช่วงอายุนั้นคือ แรกเกิดไปจนถึง 6 ขวบ  ช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กๆอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดและนี่แสดงให้เห็นว่าเด็กต้องอาศัยพ่อแม่ ผู้ใหญ่ ครู และผู้ปกครองในการช่วยพวกเขาให้รู้จักการแสดงออกและควบคุมทางอารมณ์ของตนเองได้อย่างถูกต้อง การเสริมพัฒนาการด้านการเข้าสังคมให้เด็กนั้นอาศัยเวลา ใช่ว่าเราจะทำไปแค่เดือนสองเดือนแล้วจะเห็นผล หรือทำแค่นี้ก็พอ การเสริมพัฒนาการด้านนี้ต้องทำอยู่อย่างสม่ำเสมอและอาศัยระยะเวลาให้ค่อยๆช่วยหล่อหลอมให้เด็กรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและควบคุมอารมณ์และแสดงความรู้สึกของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใหญ่ ... Read More »