การสะกดคำภาษาอังกฤษเบื้องต้น 4 – การแยกเสียงคำศัพท์ที่มี 2-3 เสียง

หากคุณพึ่งเปิดมาเจอบทความนี้ ให้กลับไปอ่าน ตอนที่ 1  ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 ก่อนนะคะ เพราะการสอนควรเป็นขั้นเป็นตอนและนักเรียนควรมีพื้นฐานแน่นก่อนที่ผู้สอนจะเริ่มสอนขั้นต่อไป การสะกดคำด่วยโฟโนแกรมนั้น นอกจากจะช่วยให้เด็กสะกดคำได้แม่นแล้วยังช่วยเรื่องการอ่านอีกด้วย โฟนิคส์พื้นฐานที่เด็กๆได้เรียนนั้นยังมีเสียงอีกหลายๆเสียง การจำโฟโนแกรมจะช่วยให้เด็กอ่านและเขียนคล่องค่ะ

เตรียมตัวทำกิจกรรมการแยกเสียงคำศัพท์ที่มี 2-3 เสียง

อุปกรณ์

spelling

กิจกรรมแยก 2 เสียง

  • ให้เด็กดูรายการคำศัพท์
  • ออกเสียงตัวอักษร พร้อมลากเหรียญลงด้วยมือข้างที่ถนัด
  • ลากครั้งที่ 1 ออกเสียกแรก
  • ลากครั้งที่ 2 ออกเสียงที่ 2
  • เวลาที่เด็กลากเหรียญต้องให้เด็กออกเสียงชัดๆช้า และต้องฝึกจนเด็กทำได้โดยไม่ลังเล

วิธีโอสาธิต

กิจกรรมแยก 3 เสียง

  • เมื่อเด็กแยกเสียง 2 เสียงได้คล่องแล้ว จึงให้เด็กเริ่มหัดแยกเสียง 3 เสียง โดยใช้หลักการและวิธีเหมือนกับการแยกคำศัพท์ 2 เสียง
  • ทำกิจกรรมซ้ำจนกว่าเด็กจะทำได้อย่างแม่นยำ

วิดีโอสาธิต