บัญชีคําพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก

บัญชี้คำพื้นฐานสำหรับชั้นอนุบาลได้รับการจัดและเรียงเรียงโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คําในบัญชีคําชั้นเด็กเล็กมีจํานวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คํา จะเป็นคํานามจํานวน ๑๗๕ คํา คําสรรพนาม ๖ คํา คํากริยา คําเชื่อม และอื่น ๆ อีก ๖๑ คํา คํานาม จัดประเภทของคําเป็นหมวดได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับ ตําแหน่ง -อาชีพ เครือญาติ อวัยวะ เครื่องแต่งกาย – เครื่องนอน ดอกไม้ ผลไม้ ผัก อาหาร สัตว์ สิ่งของ พาหนะ และสถานที่ ได้แก่คําต่อไปนี้ ตําแหน่ง –อาชีพ รวม ๒๒ คํา ได้แก่ หมอ คน ตํารวจ พระ ครู เด็ก นักเรียน แม่ค้า ทหาร ชาวนา ในหลวง พระราชินี ...

Review Overview

User Rating: 3.37 ( 36 votes)
0

บัญชี้คำพื้นฐานสำหรับชั้นอนุบาลได้รับการจัดและเรียงเรียงโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คําในบัญชีคําชั้นเด็กเล็กมีจํานวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คํา จะเป็นคํานามจํานวน ๑๗๕ คํา คําสรรพนาม ๖ คํา คํากริยา คําเชื่อม และอื่น ๆ อีก ๖๑ คํา

คํานาม จัดประเภทของคําเป็นหมวดได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับ ตําแหน่ง -อาชีพ เครือญาติ อวัยวะ เครื่องแต่งกาย – เครื่องนอน ดอกไม้ ผลไม้ ผัก อาหาร สัตว์ สิ่งของ พาหนะ และสถานที่ ได้แก่คําต่อไปนี้

 • ตําแหน่ง –อาชีพ รวม ๒๒ คํา ได้แก่ หมอ คน ตํารวจ พระ ครู เด็ก นักเรียน แม่ค้า ทหาร ชาวนา ในหลวง พระราชินี พระเจ้าอยู่หัว ผู้ชาย ผู้หญิง
 • เครือญาติ รวม ๑๔ คํา ได้แก่ พ่อ แม่ พี่ น้อง ตา เพื่อน ลุง ปู่ น้า ยาย ลูก ย่า อา และป้า
 • อวัยวะ รวม ๒๑ คํา ได้แก่ มือ ขา ปาก ตัว ตา จมูก นม หน้า เท้า หู ฟัน นิ้ว คิ้ว คอ แขน ตีน หลัง หัวเข่า สะดือ ตับ หัว และผม
 • เครื่องแต่งกาย –เครื่องนอน รวม ๑๑ คํา ได้แก่ กางเกง เสื้อ เสื้อผ้า ผ้า หมวก เสื้อกันหนาว หมอน ผ้าห่ม มุ้ง เตียง และที่นอน
 • ดอกไม้ รวม ๔ คํา ได้แก่ ดอกไม้ ดอกเข็ม กุหลาบ และมะลิ
 • ผลไม้ รวม ๑๘ คํา ได้แก่ กล้วย แตงโม มะพร้าว ส้ม เงาะ มะละกอ ชมพู่ น้อยหน่า ฝรั่ง มะม่วง ลําไย ละมุด ส้มโอ ขนุน มะขาม ลางสาด องุ่น และมะยม
 • ผัก รวม ๑o คํา ได้แก่ ผัก พริก มะเขือ ผักกาด หญ้า ผักบุ้ง คะน้า กะหล่ําปลี ผักชี และถั่ว
 • อาหาร รวม ๑๒ คํา ได้แก่ ไข่ ข้าว น้ํา ขนม ขนมปัง น้ําปลา น้ําตาล ยา ก๋วยเตี๋ยว ข้าวสาร น้ําส้ม และแกง
 • สัตว์ รวม ๒๕ คํา ได้แก่ ไก่ หมู กระต่าย ปลา หมา นก แมว เต่า หมี ปู ปลาทู เป็ด ช้าง เสือ ลิง วัว งู จระเข้ ควาย นกแก้ว ม้า สิงโต กวาง หมาป่า และกุ้ง
 • สิ่งของ รวม ๒๗ คํา ได้แก่ หนังสือ แปรง ช้อน จาน ชาม โทรทัศน์ โต๊ะ ของเล่น ตุ๊กตา ร่ม ประตู กระเป๋า ตู้ ถ้วย วิทยุ กระป๋อง หม้อ ขัน เตา การ์ตูน รูป ตู้เย็น สมุด ทัพพี ถุง ตะหลิว และมีด
 • พาหนะ รวม ๔ คํา ได้แก่ รถ เรือ รถไฟ และรถยนต์
 • สถานที่ รวม ๑๓ คํา ได้แก่ โรงเรียน บ้าน วัด ตลาด ครัว ห้อง โรงพยาบาล ถนน สวนสัตว์ นา ดิน ฝน และป่า
 • คํากริยา คําเชื่อม และอื่น ๆ รวม ๖๑ คํา ได้แก่ วิ่ง มี ก็ ไป กิน ใส่ ขาย เล่น ให้ ชอบ มา ล้าง ซื้อ อยู่ ได้ นอน เลี้ยง ดู เดิน รัก อาบน้ํา ฟ้อง นั่ง ดื่ม ร้องไห้ เขียน ฉีดยา กระโดด ไม่ เก็บ กัด พาย ร้อน หยิบ ไหว้ เห็น บิน เที่ยว ถู ตี สอน ตัด ต่อม ยิง อ่าน กวาด ไล่ เป็ด มัด ตก กราบ จับ ปลูก หา ขี่ พา ขุด เจอ ติด รู้ และรู้จัก

โฮมสคูลไทยแลนด์.คอม ได้รวบรวมคำศัพท์เหล่านี้และนำมาจัดทำเป็นบัตรคำเพื่อให้คุณได้นำไปใช้สอนลูกได้อย่างสะดวก บัตรคำชุดนี้แสดงแค่คำศัพท์เพียงอย่างเดียว กระดาษ 1 ใบจะพิมพ์คำศัพท์ได้ทั้งหมด 2 คำ ในแต่ละเเผ่นจะแสดงคำศัพท์คำเดียวกัน จุดประสงค์เพื่อสร้างความหลากหลายในการสอน