แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เด็กเล็ก – สัตว์ปีก

แบบฝึกหัดชุดนี้เป็นชุดต่อจากแบบฝึกหัดวิทยาสศาสตร์เด็กเล็ก ชุดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกเป็นการอธิบายเกี่ยวกับสัตว์ปีก และแบบฝึกหัดชุดที่ 2 เป็นการแยกประเภทสัตว์ปีกและสัตว์ชนิดอื่น โฮสคูลไทยแลนด์ขอแนะนำให้ครูและพ่อแม่เริ่มใช้แบบฝึกหัดชุดที่ 1 ก่อนแล้วค่อยตามด้วยชุดที่ 2

แบบฝึกหัดชุดนี้เป็นแบบฝึกหัดฟรี ทำขึ้นมาเพื่อเด็กไทย