หัดอ่านและสะกดคำผ่าน ABCs

แบบฝึกหัดชุดรวมมิตร สอนได้ทั้งสะกดคำ ABCs หัดเขียน สะกดคำ และสอนอ่าน

แบบฝึกหุดชุดนี้เป็นชุดสาระพัดประโยชน์ ครูและผู้ปกครองสามารถใชเสอนเด็กให้หัดเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ หัดอ่าน Sight Words สะกดคำแบบง่ายๆ และยังสอคำศัพท์อีกด้วย เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาล และเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้ลูกที่บ้าน

เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

  • หัดเขียน ABCs ทั้งตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่
  • หัดสะกดคำง่ายๆโดยการเติมตัวอักษรในช่วงว่าง พร้อมทั้งเรียนรู้คำศัพท์ไปในเวลาเดียวกัน
  • หัดอ่าน Sight Words หรือคำศัพท์ที่มีตัวอักษรนั้นๆเป็นส่วนประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้สอนเด็กๆได้ฟรีและอย่าลืมแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่เพื่อนครูและผู้ปกครองนะคะ