สอนสะกดคำภาษาอังกฤษเบื้องต้น ตอนที่ 8 – การเลือกใช้สระที่ถูกต้อง

บทความนี้เป็นบทความต่อจาก ตอนที่ 7 ค่ะ เกี่ยวเนื่องกันกับการสะกดด้วยสระเสียงสั้น และหลังจากเด็กได้ทำแบบฝึกหัดในบทความนี้แล้ว เด็กจะรู้จักเลือกใช้สระเสียงสั้นได้ถูกต้อง

อุปกรณ์

 • แผ่นตัวอักษรที่เคลือบ ตัด และแปะแผ่นแม่เหล็กแล้ว
 • ไวท์บอร์ดที่ติดแม่เหล็กได้

ขั้นตอนการสอน

สร้างคำว่า bat ด้วยแผ่นตัวอักษรแม่เหล็ก โดยใช้แผ่นว่างสีแดงแทนที่สระ ตามรูป

spell1

บอกเด็กว่า “แม่อยากสะกดคำว่า bat เสียงอะไรอยู่ตรงนี้คะ”

ชี้ไปที่แผ่นตัวอักษรว่างสีแดง เด็กจะตอบว่า “แอ” ซึ่งเป็นสระเสียงสั้นของ ฺa

บอกเด็กว่า “ถูกต้องค่ะ แม่จะเอาแผ่นว่างสีแดงออกและเอาแผ่นตัวอักษรที่ออกเสียง “แอ” ใส่ลงไปแทน

spell2

ต่อมาสร้างคำว่า pet ด้วยแผ่นตัวอักษรแม่เหล็ก โดยใช้แผ่นว่างสีแดงแทนที่สระ ตามรูป

spell3

“ตอนนี้ถึงทีหนูทำบ้างนะ ลองสะกดคำว่า pet ซิ”

เด็กก็จะใช้แผ่นตัวอักษร e ที่ออกเสียงว่า เอ แทนแผ่นว่าง

spell4

ทำกิจกรรมแบบนี้กับคำศัพท์อื่นๆจนคล่อง และคุณสามารถใช้คำต่อไปนี้เป็นแนวทางในการสอนให้ลูกรู้จักเลือกใช้สระที่ถูกต้อง

 • b_t  —>“สะกดคำว่า bit”
 • j_m  —>“สะกดคำว่า jam”
 • l_d —>“สะกดคำว่า lid”
 • m_d —>“สะกดคำว่า mud”
 • p_g —>“สะกดคำว่า peg”
 • s_n —>“สะกดคำว่า sun”
 • qu_t —>“สะกดคำว่า quit”
 • f_n —>“สะกดคำว่า fan”
 • m_p —>“สะกดคำว่า map”
 • b_d —>“สะกดคำว่า bed”
 • z_p —>“สะกดคำว่า zip”
 • w_g —>“สะกดคำว่า wig”
 • f_n —>“สะกดคำว่า fin”
 • n_t —>“สะกดคำว่า net”

สอนคีย์การ์ดกฎการสะกดคำ

บอกเด็กว่า “หนูสังเกตุไหมคะว่าคำทุกคำที่เราสะกดมีเเผ่นว่างสีเเดงอยู่ ซึ่งก็คือสระนั่นเอง” ชวนเด็กลองสร้างคำจากเเผ่นแม่เหล็กและอ่านการ์ดหลักการสะกดคำใบที่ 4 ให้เด็กฟังและให้เด็กอ่านตาม

– Every word has at least one_________   คำตอบคือ Vowel (ดาวน์โหลดคีย์การ์ด)

สอนเพิ่มเติม เวลาที่คุณสอนเด็กให้สะกดคำ ลองชวนเด็กสร้างคำโดยการเปลี่ยนแค่สระตรงกลาง เช่นจากคำว่า “pan” เปลี่ยนสระเป็น “pin, “pen”

หลักการและแนวทางจาก Allaboutspelling