คณิตศาสตร์

แบบฝึกการนับ เลข 1

การนับจำนวน 1 - เวอร์ชั่นภาษาไทย

โฮมสคูลไทยแลนด์.คอม ขอนำเสนอแบบฝึกหัดสอนเด็กให้รู้จักกับการนับ แบบฝึกหัดชุดนี้เป็นการนับเลข 1 จุดประสงค์คือการช่วยให้เด็กรู้จักตัวเลข 1 และจำนวน 1 แบบฝึกหัดแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ แบบคำสั่งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับนำไปใช้สอนเด็กเล็กและอนุบาล Read More »

แบบฝึกหัดเขียน One – Ten

หัดเขียน Ten

โฮมสคูลไทยแลนด์.คอมนำเสนอแบบฝึกหัดเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดนี้ทำขึ้นมาเพื่อเด็กเล็ก  เหมาะสำหรับให้ผู้ปกครองและครูนำไปใช้สอนให้เด็กเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ ใช้ได้ทั้งการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ ไฟล์แบบฝึกหัดในเว็บของเราทำขึ้นมาเพื่อช่วยให้เด็กไทยมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี เราสร้างและคัดเลือกแบบฝึกหัดด้วยความพิถีพิถัน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกหัดฝึกเขียน One-Ten นี่จะช่วยให้เด็กไทยของเราเรียนเก่งทั้งภาษาอังกฤาและวิชาคณิตศาสตร์ Read More »

แบบฝึกหัดเขียนเลข 1-10

เลข 1

การเขียนตัวเลขถือเป็นทักษะที่สำคัญมากในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของเด็กเล็ก โฮมสคูลไทยเเลนด์.คอม นำเสนอไฟล์แบบฝึกหัดสำหรับสอนลูกและเด็กเล็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนให้หัดเขียนตัวเลข แบบฝึกหัดชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กวัยเตรียมอนุบาล แบบฝึกหัดในเว็บของเราสามารถโหลดได้ฟรี เหมาะสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูอนุบาล Read More »