แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 1-20

Homeschoolthailand.com ขอเสนอแบบฝึกหัดพื้นฐานสำหรับชั้นอนุบาล แบบฝึกหัดชุดนี้เป็นซีรีย์ จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเน้นสอนทักษะจำนวนและตัวเลข 1-20 ครูและผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดไปใช้ได้ฟรี  เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล หรือเด็กเล็ก

ชุดที่ 1 – นับจำนวน

ชุดที่ 2 – นับจำนวน แบบที่ 2

ชุดที่ 3 – รู้จักตัวเลข ตัวหนังสือ และลำดับตัวเลข 1-20

ชุดที่ 4 – ตัวเลข ลำดับ มากน้อย