แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เด็กเล็ก – สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

Homeschoolthailand.com ขอนำเสนอแบบฝึกหัดใหม่ล่าสุด แบบฝึกหัดชุดนี้สอนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกเป็นการอธิบายหลักการจำง่ายๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ช่วยให้เด็กจำและแยกประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์อื่นได้ง่ายๆ เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขน เป็นสัตว์เลือดอุ่น ออกลูกเป็นตัว และเลี้ยงลูกด้วยนม

ครูและผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดไปใช้ได้ฟรี Homeschoolthailand.com หวังว่าแบบฝึกหัดนี้จะมีประโยชน์ต่อเด็กๆ

 แบบฝึกหัดอีกชุดในหมวดวิชานี่คือ


Comments

  1. […] ชุดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แบ่งออกเป็น 2 ชุด […]