ห้องสมุด

รวบรวม e-book ดีๆน่าสนใจสำหรับเด็กเล็ก ไฟล์เป็น PDF นอกจากจะปริ๊นต์ให้เด็กๆอ่านได้แล้ว ผู้ปกครองและครูยังสามารถใช้สือพวก tablets เช่น ipad เปิดไฟล์หนังสือได้ด้วยนะคะ App ที่แนะนำคือ iBook หรือ Amazon Kindle ค่ะ

รายการหนังสือ e-books