เทคนิคการสอนเด็กหัดเขียน ABCs ผ่านการท่องแพทเทิร์นตัวอักษร

เคยงงและสับสนไหมคะเวลาหัดให้เด็กเล็กๆสอน ABCs ซึ่งเป็นตัวหนังสือที่เด็กไม่คุ้นเคย จริงๆแล้วมีวิธีการช่วยให้เด็กเขียน ABCs ได้อย่างง่ายๆผ่านการเขียนไปด้วยการท่องกลอนแพทเทิร์นบอกวิธีเขียนไปด้วย วิธีนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากในโรงเรียนในต่างประเทศเพราะสามารถช่วยให้เด็กเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ง่ายจริงๆ

วิธีการนี้ได้มาจาก Shaping Literate Minds by Linda Dorn แต่เราได้ปรับวิธีการเล็กน้อยเพื่อให้ง่ายต่อการสอนและช่วยให้เด็กจำง่ายขึ้น

คำแนะนำสำหรับครูและผู้ปกครอง

ในระหว่างที่อธิบายหรือสอนให้เด็กหัดเขียนนั้น คุณจำเป็นต้องลากเสียงให้สั้นยาวตามรูปแบบของตัวอักษรนั้นๆ ตัวไปนเส้นสั้นก็พูดสั้นๆ ตัวไปนเส้นยาวก็ลากเสียงยาวๆ การทำแบบนี้จะช่วยให้เด็กจำแพทเทิร์นการเขียนตัวอักษรได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างเช่น h : ครูควรพูดว่า dow…n, up and over ส่วน n : ครูควรพูดว่า down, up, and over

จะเห็นว่าการลากเสียงจะช่วยให้เด็กจำได้ว่า ตัว h นั้นจะลากเส้นแนวตั้งยาวกว่าตัว n

แพทเทิร์นตัวอักษรทั้งหมด

A slant dow..n, slant dow..n, acrossB dow…n, up around, aroundC over, around and openD dow…n, up, aroundE dow…n, across, across, acrossF dow…n, across, across

G o..ver, a..round, across

H dow…n, down, across

I dow…n, across, across

J dow…n, curve

K dow…n, slant in, slant out

L dow…n, across

M dow…n, slant down, slant up, dow…n

N dow…n, slant down, up

O o..ver, a…round, clo…se

P dow…n, up, around

Q o…ver, a…round, clo..se, slant out

R dow…, up, around, slant out

S o..ver, a..round, curve

T dow…, across

U dow…n, curve, u…p

V slant dow…n, slant u…p

W slant dow…n, slant u…p, slant dow…n, slant u…p

X slant dow…n, slant a…cross

Y slant down, slant up, down

Z across, slant dow…n, across

a over, around, and downb down…n, up and aroundc over, around and opend over, around u…p and downe across, over, around and openf over, dow…n, acrossg over around, dow…n, and curve

h dow…n, up and over

i down, dot

j down, curve, dot

k dow…n, slant in, slant out

l dow…n

m down, up, over, down, up ,over, down

n down, up, over, down

o over, around, close

p dow…n, up, around

q over, around, down , curve (optional)

r down, up, curve

s over, around, curve

t down, across

u down, curve up, down

v slant down, slant up

w slant down, slant up, slant down, slant up

x slant down, slant across

y slant down, slant dow…n

z across, slant down, across

ครูและผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดการหัดเขียน ABCs ด้วยวิธีนี้ได้ฟรีในเว็บไซต์ของโฮมสคูลไทยแลนด์.คอม คลิกลิ๊งค์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

  1. แบบฝึกหัดลากและหัดเขียนตามเส้นประเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนหัดเขียน ABCs
  2. แบบฝึกหัด หัดเขียน ABCs ด้วยวิธีการจำเเพทเทิร์นของตัวอักษร