วิธีการเเฟรชและแสดงบัตรคำที่ถูกต้อง

การเเฟรชบัตคำมีหลากหลายแบบ เช่นเเฟรชด้วยความเร็วสูงเพื่อกระตุ้นสมอง เเฟรชเพื่อเน้นความหมายคำศัพท์ แฟรชคำศัพท์อย่างเดียว หรือเเฟรชรูปอย่างเดียว ผู้สอนควรทำความเข้าใจกับการเเฟรชบัตรคำที่ถูกต้อง เพื่อที่จำได้นำไปสอนเด็กให้ได้ผลเป็นอย่างดี และอย่าลืมว่าต้องดูอาการตอบรับของเด็กด้วย หากเด็กแสดงอาการไม่รับ ไม่ชอบ ไม่อยากดู ให้หยุดการเเฟรชโดยทันที

ขั้นตอนการเเฟรชบัตรคำเพื่อแสดงคำศัพท์หรือรูปภาพอย่างเดียว

 1. บัตรคำควรจะมีขนาดใหญ่ ตัวหนังสือต้องใหญ่และชัดเจน คุณสามารถใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์บตรคำจะได้บัตรคำขนาดที่พอดีที่สุด (210มม × 297ม
 2. เรียงบัตรคำโดยสลบจากหน้าไปหลงั คําที่คณอยากให้เด็กดูก่อนจะอยู่ลำดับสุดท้ายของชุดบัตรคำนั้น
 3. จัดให้เด็กหันหน้าเข้าหาคุณ โดยนั่งห่างจากคุณประมาณ 2-3 ฟุต หรือหากคุณมีผู้ช่วยและสอนเด็กเพียงคนเดียว จัดให้เด็กนั่งตักผู้ช่วยในขณะที่คุณเเฟรชบัตรคำ
 4. เริ่มเเฟรชโดยดึงคำที่อยู่ลำดับสุดท้ายออกมาให้เด็กดูก่อนแล้วนำมาเก็บไว้ด้านหน้า
 5. อ่านออกเสียงคำศัพท์ที่คุณดึงออกมาไว้หน้าสุด และต้องปิดหรือบังบัตรคำก่อนหน้านี้ให้มิด
 6. ทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะการเเฟรชบัตคำแบบนี้เป็นการเเฟรชเร็วพื่อกระตุ้นสมองซีกขวา แต่ในขณะที่สอนคุณต้องทำด้วยความมั่นใจ สีหน้าร่าเริงและสนุกสนาน อ่านออกเสียงคำศัพท์ให้ดังและชัดเจน  ช่วงเวลาทีหยุดระหว่างบัตรคำแต่ละใบนั้นต้องเร็วมาก ไม่ควรเกิน 0.5 – 1 วินาที

การใช้บัตรคำเพื่อแสดงทั้งคำศัพท์ รูปภาพ และความหมายของคำนั้น

 1. ให้เด็กดูบัตคำโดยคำที่เด็กจะได้ดูเป็นคำแรกคือที่อยู่ลำดับสุดท้ายของชุดบัตรคำ
 2. ให้เด็กดูคำศัพท์และอ่านออกเสียงไปด้วยในเวลาเดียวกัน
 3. บัตรคำประเภทนี้จะมีสองด้าน ด้านแรกคือแสดงคำศัพท์อย่างเดียว และอีกด้านแสดงรูปภาพ ผู้สอนควรเลือกใช้บัตรคำที่คำศัพท์และรูปภาพอยู่คนละด้านกัน เพราะการทำเช่นนี้เด็กจะเพ่งความสนใจไปที่คำศัพท์และรูปภาพ
 4. เมื่อเด็กดูคำศัพท์ให้อ่านออกเสียงคำศัพท์ (ครั้งแรก) พลิกอีกด้านเพื่อแสดงรูปและอธิบายให้เด็กฟังว่ารูปนี้คืออะไร คุณอาจจะทำเป็นเสียงร้องแทนก็ได้ เช่นคำว่า ไก่ อ่านไก่ และพลิกดูรูปก็ทำเสียง กุ๊กๆๆๆ เป็นต้น (ครั้งที่ 2)
 5. หลังจากเด็กดูรูปเสร็จแล้ว ก็ให้พลิกบัตรคำอีกครั้ง (ครั้งที่ 3) เพื่อให้เด็กได้ดูคำศัพท์อีกครั้ง
 6. วิธีการแสดงบัตรคำแบบนี้ใช้เวลานานแค่ไหนก็ได้ คุณควรกระตุ้นประสาทการรับรู้หลายๆด้านของเด็ก เช่น การฟัง ดู ทดลองทำ หรือแม้แต่การชิม!

Comments

 1. […] บัตรคำชุดนี้เป็นบัตรคำรวมมิตรค่ะ เเปลมาจากของ Brillkids อีกทีหนึ่ง สอนเรื่องสี สัตว์ และผัก อ่านวิธีการเเฟรชบัตรคำได้โดย คลิกที่นี่ […]