แบบฝึกหัดสอนพยัญชนะภาษาอังกฤษ ABCs

แบบฝึกหัดชุดนี้จะช่วยสอนให้เด็กรู้จักกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ มีทั้งหมด 52 เเผ่น  นอกจากจะช่วยให้เด็กรู้ว่าตัวอักษรแต่ละตัวชื่ออะไรบ้างแล้ว แบบฝึกหัดชุดนี้ยังช่วยสอนเรื่องสี และคำศัพท์ง่ายๆอีกด้วย

ชุดแรก เป็นการทำความรู้จักกับ ABCs ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ส่วนชุดที่ 2 เป็นการจับคู่ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็ก ชุดที่ 2 จะใช้เป็นส่วนเสริมของชุดที่ 1 ครูและพ่อแม่ควรใช้แบบฝึกหัดทั้งสองชุดนี้ประกอบกันเพื่อการสอนได้ผลดียิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับเด็กเล็กวัยเตรียมอนุบาลที่พึ่งเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ