อักษรไทย

แบบฝึกหัดเขียนอักษรไทย – เขียนอักษรที่หายไป

ชุดนกฮูก

แบบฝึกหัดฝึกคัดไทยชุดนี้เป็นเเบบฝึกหัดสาระพัดประโยชน์ เด็กๆจะได้หัดเขียนอักษรไทย และยังได้ทบทวนความจำเรื่องลำดับของอักษรไทยอีกด้วย นอกจากนี้ ยังถือเป็นแบบฝึกหัดที่ช่วยเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการเรียงลำดับ เหมาะสำหรับเด็กเล็กที่เขียนภาษาไทยได้แล้ว และท่อง ก-ฮ ได้คล่องแล้ว ครูและผู้ปกครองสามารถนำแบบฝึกหัดมาใช้เพื่อเป็นการทบทวนและทดสอบเด็กเล็ก แบบฝึกหัดชุดนี้มีทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ ชุดรูปหัวใจ ... Read More »

แบบฝึกหัดจับคู่พยัญชนะไทย

ชุดที่ 1 จับคู่อักษรไทย

แบบฝึกหัดจับคู่พยัญชนะไทยเป็นแบบฝึกหัดเหมาะสำหรับเด็กเล็กเริ่มหัดเรียนอักษรไทย หลังจากที่เด็กท่องอาขยาน ก-ฮ ได้แล้ว ครูหรือผู้ปกครองสามารถใช้แบบฝึกหัดนี้ในการทดสอบความเข้าใจของเด็กไทยแบบฝึกหัดชุดนี้สามารถดาวน์โหลดและนำไปใช้ได้ฟรี ชุดที่ 1  เป็นการจับคู่แบบธรรมดาทั่วไป หากเด็กท่องอักษรไทยได้และรู้จักตัวอักษรแต่ละตัว เด็กจะทำแบบฝึกหัดนี้ได้สบายๆ ชุดที่ 2 เป็นการจับคู่แบบแอดว๊านซ์ขึ้นมาอีกหน่อย นอกจากเด็กจะได้จับคู่ตัวอักษรกับรูปภาพที่เข้ากันแล้ว เด็กยังต้องเขียนอักษรไทยเป็นด้วย ... Read More »

แบบฝึกหัดคัดไทย ก – ฮ แบบหัวกลม

Cover for Tracing Thai

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกหัดคัดไทย เว็บ Homeschoolthailand.com ขอเสนอแบบฝึกหัดคัดลายมือสำหรับเด็กเล็ก แบบฝึกหัดชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กเล็กหัดคัดไทย ครบชุดตั้งแต่ ก-ฮ เป็นการคัดไทยแบบหัวกลมพร้อมการแบ่งบรรทัดเพื่อให้เด็กคัดได้ง่ายยิ่งขึ้น แบบฝึกหัดมีทั้งหมด 44 หน้า 1 หน้าต่อ 1 ... Read More »

บัตรคำบัตรภาพอักษรไทย ก-ฮ

Set 4 cover

ชุดบัตรคำบัตรภาพอักษรไทย ชุดบัตรคำชุดนี้เหมาะสำหรับใช้สอนอักษรไทยแก่เด็กเล็ก บัตร 1 ใบประกอบไปด้วยตัวอักษรไทยและรูปภาพประกอบ ผู้ปกครองและครูสามารถสอนบทอาขยาน ก เอ๋ย ก ไก่ ในระหว่างแสดงบัตรคำให้เด็กเล็กดู ชุุดไฟล์บัตรคำบัตรภาพชุดนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่สนใจนำไปใช้ในการสอนอักษรไทยให้แก่เด็กๆ แบบฝึกหัดชุดนี้แบ่งออกเป็น ... Read More »