วิทยาศาสตร์

วิทายาศาสตร์เด็กเล็ก แบบฝึกหัดสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต

แบบฝึกหัดสิ่งมีชีวิต

สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้ขอเสนอไอเดียสอนวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ เข้าใจง่ายๆให้กับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและเด็กอนุบาลค่ะ หัวข้อที่อยากนำเสนอคือ สิ่งมีชีวิต วิธีการสอนก็ง่ายมาก ไม่ต้องเตรียมอะไรมาก ชวนลูกคุยเรื่องสิ่งของรอบตัว อธิบายให้ลูกฟังว่า สิ่งมีชีวิตคือสิ่งที่ต้องการอาหาร น้ำ อากาศ แสงอาทิตย์เพื่อการอยู่รอด ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตก็ไม่ต้องการการอาหาร น้ำ ... Read More »

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เด็กเล็ก – สัตว์ปีก

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เด็กเล็ก

แบบฝึกหัดชุดนี้เป็นชุดต่อจากแบบฝึกหัดวิทยาสศาสตร์เด็กเล็ก ชุดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกเป็นการอธิบายเกี่ยวกับสัตว์ปีก และแบบฝึกหัดชุดที่ 2 เป็นการแยกประเภทสัตว์ปีกและสัตว์ชนิดอื่น โฮสคูลไทยแลนด์ขอแนะนำให้ครูและพ่อแม่เริ่มใช้แบบฝึกหัดชุดที่ 1 ก่อนแล้วค่อยตามด้วยชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดนี้เป็นแบบฝึกหัดฟรี ทำขึ้นมาเพื่อเด็กไทย Read More »

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เด็กเล็ก – สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ชุดที่ 1

Homeschoolthailand.com ขอนำเสนอแบบฝึกหัดใหม่ล่าสุด แบบฝึกหัดชุดนี้สอนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกเป็นการอธิบายหลักการจำง่ายๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ช่วยให้เด็กจำและแยกประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์อื่นได้ง่ายๆ เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขน เป็นสัตว์เลือดอุ่น ออกลูกเป็นตัว และเลี้ยงลูกด้วยนม ครูและผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดไปใช้ได้ฟรี Homeschoolthailand.com ... Read More »