คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

หัดอ่านและสะกดคำผ่าน ABCs

หัดอ่านเขียนด้วย A

แบบฝึกหัดชุดรวมมิตร สอนได้ทั้งสะกดคำ ABCs หัดเขียน สะกดคำ และสอนอ่าน แบบฝึกหุดชุดนี้เป็นชุดสาระพัดประโยชน์ ครูและผู้ปกครองสามารถใชเสอนเด็กให้หัดเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ หัดอ่าน Sight Words สะกดคำแบบง่ายๆ และยังสอคำศัพท์อีกด้วย เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาล และเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้ลูกที่บ้าน ... Read More »

หัดเขียน ABCs และเรียนคำศัพท์

A IS FOR

บัตรฝึกหัดชุดหัดเขียน ABCs ชุดนี้สามารถนำมาปรับสอนได้หลายแบบ ครูหรือผู้ปกครองสามารนำไปสอนตัวอักษรภาษาอังกฤษให้เด็ก เป็นแบบฝึกหัดระบายสี และยังสามารถสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้เด็กๆผ่านแบบฝึกหัดชุดนี้ได้อีกด้วย แบบฝึกหัดชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและวัยอนุบาล Read More »