ระบายสี

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เด็กเล็ก – สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ชุดที่ 1

Homeschoolthailand.com ขอนำเสนอแบบฝึกหัดใหม่ล่าสุด แบบฝึกหัดชุดนี้สอนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกเป็นการอธิบายหลักการจำง่ายๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ช่วยให้เด็กจำและแยกประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์อื่นได้ง่ายๆ เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขน เป็นสัตว์เลือดอุ่น ออกลูกเป็นตัว และเลี้ยงลูกด้วยนม ครูและผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดไปใช้ได้ฟรี Homeschoolthailand.com ... Read More »

หัดเขียน ABCs และเรียนคำศัพท์

A IS FOR

บัตรฝึกหัดชุดหัดเขียน ABCs ชุดนี้สามารถนำมาปรับสอนได้หลายแบบ ครูหรือผู้ปกครองสามารนำไปสอนตัวอักษรภาษาอังกฤษให้เด็ก เป็นแบบฝึกหัดระบายสี และยังสามารถสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้เด็กๆผ่านแบบฝึกหัดชุดนี้ได้อีกด้วย แบบฝึกหัดชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและวัยอนุบาล Read More »