แบบฝึกหัดเขียน ABCs แบบมีการท่องเเพทเทิร์นเป็นตัวช่วย

การเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากเพราะมีแพทเทิร์นบอกวิธีเขียน พ่อแม่หรือครูสามารถสอนให้เด็กเล็กเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยวิธีนี้ได้ และที่สำคัญที่สุดคือเวลาที่ออกเสียงแพทเทิร์นของตัวอักษรแต่ละตัว คุณควรจะลากเสียงให้สั้นยาวตามรูปแบบของเส้นของตัวอักษรนั้นๆ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านวิธีการลากเสียงตัวอักษร A-Z

แบบฝึกหัดนี้มี 2 ชุด ชุดแรกคือชุดเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเขียน ABCs เด็กๆควรลากเส้นประได้คล่องก่อน ไม่ว่าจะเป็นเส้นตรง เส้นโค้ง เฉียง และวงกลม พื้นฐานเหล่านี้จำเป็นต่อการหัดเขียนพยัญชนะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ส่วนชุดที่ 2 คือแบบฝึกหัดเขียน ABCs แบบท่องเเพทเทิร์น หากเด็กเขียนไปด้วยท่องไปด้วย เด็กจะสามารถเขียนและจำวิธีเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว

แบบฝึกหัดชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กเล็ก เตรียมอนุบาล และอนุบาล นอกจากนี้ครอบครัวสองภาษาหรือครูภาษาอังกฤษจะได้ประโยชน์จากแบบฝึกหัดนี้เพราะเวลาสอน คุณสามารถชวนเด็กพูดเป็นภาษาอังกฤษ โดยโฮมสคูลไทยแลนด์ได้ทำตัวอย่างประโยคง่ายๆให้ในแบบฝึกหัดแล้ว

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดแบบฝึกหัด