สอนลูกเรียนคณิตศาสตร์ด้วยลูกคิด – ตอนที่ 4 การบวกลบเลขโดยใช้ลูกคิดแถวบนและล่าง +6, และ +7

หลังจากเด็กบวกลบด้วย +1, +2,+3,+4,และ +5 ได้โดยไม่ต้องใช้สูตรแล้ว เราก็มาเริ่มสอนให้เด็กบวกลบเลขด้วย +6 และ +7 กันค่ะ

แนวทางสอนสำหรับการบวกลบ

 • บวกเม็ดล่างด้วยนิ้วโป้ง
 • ลบเม็ดล่างด้วยนิ้วชี้
 • เม็ดบน (จำนวน 5) ทั้งบวกและลบด้วยนิ้วชี้
 • + 6 คือต้องเลื่อน 1+5 เสมอ
 • + 7 คือต้องเลื่อน 2+5 เสมอ

แบบฝึกหัดฝึกนิ้ว

 • +6 เช่น 1+6 (เลื่อนเม็ดล่าง 1 เม็ด ตามด้วย เม็ดล่างอีก 1 เม็ดและเม็ดบนที่เป็นจำนวน 5)
 • +6 เช่น 2+6 (เลื่อนเม็ดล่าง 2 เม็ด ตามด้วย เม็ดล่างอีก 1 เม็ดและเม็ดบนที่เป็นจำนวน 5)
 • +6 เช่น 3+6 (เลื่อนเม็ดล่าง 3 เม็ด ตามด้วย เม็ดล่างอีก 1 เม็ดและเม็ดบนที่เป็นจำนวน 5)
 • +7 เช่น 1+7 (เลื่อนเม็ดล่าง 1 เม็ด ตามด้วย เม็ดล่างอีก 2 เม็ดและเม็ดบนที่เป็นจำนวน 5)
 • +7 เช่น 2+7 (เลื่อนเม็ดล่าง 2 เม็ด ตามด้วย เม็ดล่างอีก 2 เม็ดและเม็ดบนที่เป็นจำนวน 5)

แบบฝึกหัด

ดาวน์โหลดไฟล์ดิบสำหรับให้ลูกหัดคิดเลขด้วย +6 และ +7

แบบฝึกหัดเสริม

 • เขียนไวโดยจับเวลา 1 นาที ให้ลูกเขียน 1234567890 ดูว่าจะเขียนได้กี่แถว
 • ถ้าท่องสูตรคูณแม่ 2 ได้แล้วให้หัดท่องสูตรคูณแม่ 3 โดยให้คัดและท่อง 3×1=3, 3×2=6 ไปเรื่อยๆจนถึง 3×10=30
 • หัดเขียน Small Friends หรือหุ้นส่วนเล็ก 41322314 และจับเวลา 1 นาที
เคล็ดลับ ต้องฝึกฝนทุกวันค่ะ ทำแบบฝึกหัดวันละ 1 หน้าทุกวันจะช่วยให้เด็กคิดเลขได้เร็ว และนอกจากนั้นลองอ่านโจทย์ให้เด็กฟังและให้เด็กหัดคิดเลขโดยใช้ลูกคิดแบบไม่เห็นโจทย์