กิจกรรมกระดานร้อยช่อง ตอนที่ 2 วิธีการสร้างกระดาน

มาต่อจากกิจกรรมตอนที่ 1 ค่ะ กิจกรรมนี้ก็เป็นการสร้างกระดานอีกเหมือนกัน แต่ซับซ้อนขึ้นมาอีกหน่อยนะคะ และแน่นอนอยู่แล้วคือวิธีการแบบนี้ไม่เหมาะกับเด็กเล็กวัยเบบี้หรือวัยเตาะแตะ เหมาะสำหรับเด็กวัยอนุบาลขึ้นไปแล้ว แต่ถ้าใครมีลูกเล็กและอยากลองทำ ก็ทำได้นะคะ ไม่มีกฎห้ามทำเพียงแต่ต้องใจเย็นๆ

เหตุผลอีกข้อที่ยิ่งอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วยิ่งชอบคือกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่น่าเบื่อ การวางกระดานแบบที่แม่แอ๋วเคยเข้าใจนั้น คือให้ลูกวางกระดานให้ครบทุกช่องก่อนถึงจะข้ามไปถอดตัวเลข แล้วค่อยทำอย่างอื่น  กว่าลูกเล็กๆจะวางครบ 20 ช่องนี่ทำเอามึนทั้งคนเรียนคนสอน กว่าจะเข็นให้วางเสร็จแต่ละที ทำเอาหืดขึ้นคอ บางทีปิ๊ดลูกก็มีค่ะ  กิจกรรมในหนังสือ เราสลับทำ มีกิจกรรมเสริมที่เอามาสลับเล่นกับเกมวางกระดานได้ ทำให้เด็กไม่เบื่อ คิดดูนะ ถ้าให้วางกระดานแต่แบบเดิมๆ ทุกๆวัน เป็นเรา เราก็เบื่อเหมือนกันใช่ไหมคะ

ระยะเวลาในการทำกิจกรรม – 20 นาที

อุปกรณ์

 • กระดานร้อยช่องที่ถอดตัวเลขออกหมดแล้ว
 • เบี้ย 1-100 หรือ (1-30 ถ้าจะสร้างกระดาน 30 ช่อง และ 1-50 ถ้าจะสร้างกระดาน 50 ช่อง)
 • ประโยคบังคับ

เนื้อหาโดยรวมของกิจกรรมนี้

กิจกรรมนี้เด็กๆจะใช้ความสัมพันธ์ของตัวเลขและการคิดเลขในใจในการสร้างกระดานร้อยช่อง (หรือจะ 30, 50 ช่องก็แล้วแต่ระดับอายุและความสามารถของเด็ก) เมื่อเด็กวางตัวเลขลงกระดาน เด็กต้องอธิบายได้ว่าทำไหมตัวเลขต้องอยู่ช่องนั้น โดยตอบผ่านโครงสร้างประโยคบังคับที่ครูหรือพ่อแม่ได้บอกไว้ก่อนเริ่มบทเรียน กิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็กคิดเลขได้คล่องด้วยการบวกหนึ่ง ลบหนึ่ง บวกสิบ และลบด้วยสิบจากตัวเลขในกระดานร้อยช่อง

คำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ

 • หนูรู้ได้อย่างไรว่าเบี้ยนี้ต้องเล่นแบบนี้
 • ตอนนี้แม่ถือเบี้ยอะไรอยู่คะ

ทิศทางการสอน

 1. ก่อนสอนลูก เราต้องถอดตัวเลขจากกระดานทั้งหมด สมมุติว่าเราจะเล่นเกมกระดาน 50 ช่องกับลูก ให้เราเหลือตัวเลขไว้หนึ่งตัวบนกระดาน  สมมุติว่าเลขที่เหลือไว้คือเลข 36 (เก็บเลข 46 ใว้เพราะเราต้องใช้เลขนี้ในการสาธิตการเล่นเกม)
 2. จัดให้ลูกนั่ง เรานั่งข้างๆลูก
 3. บอกลูกว่าจุดประสงค์ของเกมนี้คือการสร้างกระดานร้อยช่อง ให้ลูกถือเบี้ยประมาณ 2-3 เบี้ย โดยสุ่มเลือกตัวไหนก็ได้ วิธีการวางเบี้ยนั้น จะวางโดยอาศัยตำแหน่ง บน ล่าง ขวา ซ้าย ของตัวเลขที่อยู่บนกระดานแล้ว
 4. บอกให้ลูกลองอธิบายคำตอบด้วยคำศัพท์คณิตศาสตร์ว่า ตำแหน่งด้านซ้ายของเบี้ยหมายความอะไร   ตำแหน่งด้านขวาคืออะไร  บนและล่างคืออะไร คำตอบที่เราควรจะได้รับคือ
 • ขวาคือการบวกหนึ่ง (Add one)
 • ซ้ายคือการลบหนึ่ง (Subtract one)
 • บนคือการลดลงไปสิบ (Get smaller by ten)
 • ล่างคือการเพิ่มไปอีกสิบ (Get bigger by ten)

คำถามบังคับเวลาใช้เล่นเกม

บอกให้ลูกใช้ประโยคบังคับด้านล่างเวลาอธิบายการวางเบี้ย

 • ตัวเลขของหนู มากกว่า______ (ตัวเลข) อยู่หนึ่ง  –  My number is one more than ___ (number).
 • ตัวเลขของหนู น้อยกว่า______  (ตัวเลข) อยู่หนึ่ง-  My number is one less than ___ (number).
 • ตัวเลขของหนู มากกว่า______ (ตัวเลข) อยู่สิบ-  My number is ten more than ___ (number).
 • ตัวเลขของหนู น้อยกว่า______ (ตัวเลข) อยู่สิบ-  My number is ten  less than ___ (number).

ตัวช่วยและเคล็ดลับการสอน

ใช้เลข 36 ที่เราถือไว้ และวางไว้บนกระดาน แล้วถามลูกโดยใช้คำถามบังคับคือ

 • “เลขอะไรมากกว่า 36 อยู่หนึ่ง” แล้วชี้ไปที่ช่องว่างที่เป็นตำแหน่งของเลข 37 และวางเลข 37 ลงบนช่อง
 • “เลขอะไรน้อยกว่าเลข 36 อยู่หนึ่ง” ชี้ไปที่ช่องว่างที่เป็นตำแหน่งของเลข 35 และวางเลข 35 ลงบนช่อง
 • “เลขอะไรน้อยกกว่า 36 อยู่สิบ” ชี้ไปช่องด้านบนที่เป็นตำแหน่งของเลข 26 และวางเลข 26 ลงบนตำแหน่งของมัน
 • “เลขอะไรมากกว่า 36 อยู่สิบ” ชี้ไปที่ช่องด้านล่าง 36 ที่เป็นตำแหน่งของ 46 และวาง 46 ลงช่องของมัน
 • ให้ลูกลองวางเบี้ยหนึ่งเบี้ยบนกระดาน แล้วสร้างกระดานโดยใช้คำถามบังคับตามตัวอย่างข้านบนค่ะ

กิจกรรมจะเสร็จก็ต่อเมื่อ เราวางกระดานครบทุกช่อง 100 ช่อง, 50 ช่อง หรือ 30 ช่อง

การดัดแปลงสำหรับสอนเด็กเล็กหรือเด็กอนุบาล

 1. ถอดตัวเลขออกจากกระดานทั้งหมด ใช้กระดาน 30 ช่อง วางตัวเลข 2-4 ตัวลงบนกระดานเพื่อเป็นตัวช่วยเช่น 4, 17, 21, 27
 2. บอกลูกว่าเราจะช่วยกันสร้างกระดาน 30 ช่อง โดยการวางเบี้ยต่อจากเบี้ยที่มีอยู่แล้วบนกระดาน
 3. ชี้ไปทีเลข 4 และเอามือเลื่อนไปหนึ่งช่อง ไปหยุดอยู่ที่ตำแหน่งของเลข 5 แล้วถามลูกว่า “แม่เลื่อนไปกี่ช่องค่ะ” คำตอบที่ได้คือ “หนึ่ง”  บอกลูกว่านี่คือการเพิ่มไปหนึ่ง การบวกหนึ่ง หรือ 5 มากกว่า 4  อยู่ 1
 4. เอามือกลับไปวางบนเลข 4 และเลื่อนไปหนึ่งช่องที่ตำแหน่งของเลข 3  ถามลูกอีกว่า “แม่เลื่อนไปกี่ช่องค่ะ” เมื่อลูกตอบว่า “หนึ่ง”  บอกลูกว่านี่คือการลดไปหนึ่ง การลบหนึ่ง หรือ 3 น้อยกว่า 4  อยู่ 1
 5. ให้ลูกวางส่วนที่เหลือ โดยเราบอกให้ลูกวางเบี้ยที่มากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขบนกระดานอยู่ 1

ลองไปทำกันดูนะคะ ได้ผลอย่างไรมาเขียนเล่าให้ฟังบ้าง แม่แอ๋วเองก็จะทำไปเล่นกับเจคอบดูค่ะ มีผลตอบรับอย่างไรจะมาเล่าให้ฟัง คงเล่นแค่กระดาน 30 ช่องก่อน เพราะเมื่อวันก่อนลองให้สร้าง 50 ช่อง เจคอบบ่นอุบว่าช่องมันเยอะจัด แม่แอ๋วเลยจะลดลงเหลือ 30 ช่องเท่าเดิม กรุงโรมไม่ได้สร้างกันแค่วันเดียว ดังนั้นกว่าลูกจะวางได้ครบร้อยช่อง คงต้องฝึกฝนและใช้เวลากันนานเหมือนกันค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมกระดานร้อยช่อง ตอนที่ 1 – มาสร้างกระดาน 100 (30, 50) ช่องกันดีกว่า

วิธีการเล่นกระดาน 100 ช่อง