วิทายาศาสตร์เด็กเล็ก แบบฝึกหัดสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต

สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้ขอเสนอไอเดียสอนวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ เข้าใจง่ายๆให้กับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและเด็กอนุบาลค่ะ หัวข้อที่อยากนำเสนอคือ สิ่งมีชีวิต

วิธีการสอนก็ง่ายมาก ไม่ต้องเตรียมอะไรมาก ชวนลูกคุยเรื่องสิ่งของรอบตัว อธิบายให้ลูกฟังว่า สิ่งมีชีวิตคือสิ่งที่ต้องการอาหาร น้ำ อากาศ แสงอาทิตย์เพื่อการอยู่รอด ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตก็ไม่ต้องการการอาหาร น้ำ อากาศ แสงอาทิตย์เพื่อการอยู่รอด

  • ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตให้ลูกฟัง เช่น ยกตัวอย่าง หมา บอกลูกว่าหมา เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะหมาต้องกินอาหาร
  • ยกตัวอย่างสิ่งไม่มีชีวิตให้ลูกฟัง เช่น เก้าอี้ ถามลูกว่าเก้าอี้กินอาหารหรือไม่ คำตอบคือไม่กิน เพราะเก้าอี้คือสิ่งไม่มีชีวิต
  • ยิงคำถามว่า เช่น เจคอบกินอาหารไหม? เจคอบเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่า? พ่อเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต?รถพ่อเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต?
  • ถ้าลูกตอบผิด ก็ทำตลกเฮฮาพร้อมทั้งแก้คำตอบให้ ชวนคุย ถาม ตอม
  • สุดท้ายก็ให้ลูกลองทำแบบฝึกหัดค่ะ

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้โดยการคลิกลิ๊งค์ด้านล่างค่ะ